Kalender

Januar 2019

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
 • Lydia Baur best Ager
4
5
6
 • Lydia Baur Neujahrs WK
 • Tai Chi
7
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
8
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
9
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
10
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
11
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
12
13
14
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
15
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
16
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Mia Luz
17
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
18
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Brigitte Bernhard
19
 • Brigitte Bernhard
20
 • Brigitte Bernhard
 • Tai Chi
21
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
22
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
23
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
24
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
25
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
26
 • Alexandra Matt
27
28
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
29
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
30
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
31
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer