Kalender

März 2019

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Stefan Susana
2
3
4
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
5
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
6
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
7
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
8
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
9
10
 • Lydia Baur Wasser
 • Tai Chi
11
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
12
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
13
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
14
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
15
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Stefan Susana
16
17
18
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
19
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
20
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
21
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
22
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Brigitte Bernhard
23
 • Brigitte Bernhard
24
 • Brigitte Bernhard
 • Eva Vonier
 • Tai Chi
25
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
26
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
27
 • Lydia Baur
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
28
 • Lydia Baur best Ager
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
29
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
30
 • Shi Xinggui/Annemieke Bakker
31
 • Shi Xinggui/Annemieke Bakker
 • Tai Chi