Kalender

Januar 2021

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
2
3
 • Lydia Baur Prana Flow Workshop
 • Tai Ji Übungsgruppe
4
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
5
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
6
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
7
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
8
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Andrea Schöch Meditation für Kinder
9
10
 • Tai Ji Übungsgruppe
11
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
12
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
13
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
14
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
15
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Andrea Schöch Meditation für Kinder
16
17
 • Lydia Baur Feet Up Workshop
 • Tai Ji Übungsgruppe
18
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
19
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
20
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
21
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
22
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Andrea Schöch Meditation für Kinder
23
24
 • Tai Ji Übungsgruppe
25
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
26
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Lunar Prana Flow
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
27
 • Alex Ender-Mathis Feldenkrais
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
28
 • Rainer Neyer
 • Rainer Neyer
29
 • Lydia Baur Inspired Prana Flow
 • Andrea Schöch Meditation für Kinder
30
31
 • Lydia Baur Prana Flow Workshop
 • Tai Ji Übungsgruppe